Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng thị xã Gia Nghĩa  - Tỉnh Đắk Nông có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
100 EP
Luận văn thạc sỹ - Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
100 EP
Nghiên cứu một số giải pháp CBKT nhằm phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm- Tỉnh Phú Yên
100 EP
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị
15 EP
Luận văn Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước sông Nhuệ - Đáy thành phố Hà Nội
15 EP
Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam: Xây dựng nền móng cho tương lai
15 EP
Bài giảng Biến đổi khí hậu và các ứng phó với biến đổi khí hậu
15 EP
Tai biến trong lũ lụt và giải pháp phòng tránh lũ lụt
15 EP
Khí hậu Việt Nam
15 EP
Biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại Đồng Bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long với công tác chuẩn bị kỹ thuật
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]