Luận văn nghiên cứu đề xuất các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật để phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm-Tỉnh Phú Yên.

Luân văn bao gồm 3 chương:

- Chương 1: Tổng quan CBKT phòng tránh ngập lụt tại khu công nghiệp Hòa Tâm, Tỉnh Phú Yên

- Chương 2: Cơ sở khoa học của công tác của công tác CBKT phòng tránh ngập lụt khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên

- Chương 3: Đề xuất các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.docx)

(ht-nth)

Date published: 19.03.2015 | 17:29
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Nghiên cứu một số giải pháp CBKT nhằm phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm- Tỉnh Phú Yên

Luận văn nghiên cứu đề xuất các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật để phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm-Tỉnh Phú Yên.

Luân văn bao gồm 3 chương:

- Chương 1: Tổng quan CBKT phòng tránh ngập lụt tại khu công nghiệp Hòa Tâm, Tỉnh Phú Yên

- Chương 2: Cơ sở khoa học của công tác của công tác CBKT phòng tránh ngập lụt khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên

- Chương 3: Đề xuất các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.docx)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]