Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cầu BTCT dài 74M, 3 nhịp, bề rộng 10M, dầm ngang cấu tạo chữ L
100 EP
Đồ án cầu bê tông cốt thép – Thiết kế cầu dầm bản rỗng lắp ghép, L = 19,5m
30 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và cấu tạo chung cầu
100 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 2: Kết cấu dầm
50 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 3: Mố cầu
40 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 4: Bố trí thép, các chi tiết cấu tạo
70 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 5: An toàn giao thông và biện pháp thi công
30 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 6: Thuyết minh, bảng tính
50 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT 1 nhịp, dài 9M-Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và cấu tạo chung cầu
40 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT 1 nhịp, dài 9M-Phần 2: Kết cấu dầm
50 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]