Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Cống ngang qua đường BxH=2.5mx2.5m ( dự án Trục đường kinh tế miền đông- huyện Đông Anh)
50 EP
Chi tiết cống ngang thoát nước qua đường dạo, qua đường ô tô
40 EP
Bản vẽ thiết kế chi tiết sân và tường cánh cống hộp đôi điển hình
25 EP
Bản vẽ thiết kế chi tiết sân và tường cánh cống hộp đơn điển hình
25 EP
Bản vẽ thiết kế chi tiết sân và tường cánh cống tròn đôi điển hình.
25 EP
Bản vẽ thiết kế chi tiết sân và tường cánh cống tròn đơn điển hình.
25 EP
Dự toán mẫu hạng mục: Cống ngang qua đường, rãnh thoát nước và nền đường
30 EP
Thoát nước-Bản vẽ chi tiết cống ngang qua đường
30 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]