Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 14m x 14m  Phần 2: Kết cấu
40 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 14m x 14m  Phần 1: Kiến trúc
60 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng– 8m x 15m - Phần 4: Cấp điện
40 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng– 8m x 15m - Phần 3: Cấp thoát nước
40 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng– kích thước 8m x 15m - Phần 2: Kết cấu
60 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng– 8m x 15m - Phần 1: Kiến trúc
70 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 16m x 9m  Phần 2: Kết cấu
40 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 16m x 9m  Phần 1: Kiến trúc
60 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự vườn– kích thước 5.2m x 16.5m  Phần 3: Cấp điện
35 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng– kích thước 5.2m x 16.5m  Phần 2: Cấp thoát nước
35 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]