Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 16m x 9m

-Công trình nhà ở với diện tích khuôn viên đất 16m x 9m. Công trình được thiết kế với 1 tầng hầm,3 tầng sinh hoạt, 1 tầng mái được bố trí hợp lý và khoa học, đầy đủ và chi tiết hệ thống bản vẽ thiết kế. Đây là một trong những tài liệu tham khảo rất tốt cho công việc tư vấn thiết kế nhà ở hoặc những người đang có ý định xây nhà.

Phần 1: Kiến trúc bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Các bản vẽ cơ bản

+Bản vẽ mặt bằng tầng hầm

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 1

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 2

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 3

+ Bản vẽ mặt bằng tầng mái

+ Bản vẽ mặt đứng trục 1-3

+ Bản vẽ mặt đứng trục 3-1

+ Bản vẽ mặt đứng trục A1-E

+ Bản vẽ mặt đứng trục E-A1

+ Bản vẽ mặt cắt A-A

+ Bản vẽ mặt cắt B-B

Các bản vẽ chi tiết bao gồm: 

+Các bản vẽ chi tiết mặt đứng

+Chi tiết ban công điển hình

+Chi tiết các sảnh, bồn hoa, phào điển hình

+Chi tiết cột sảnh

+Chi tiết các loại cửa

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

 (ht-ntn)

Date published: 18.04.2015 | 16:04
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
60 EP

Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 16m x 9m Phần 1: Kiến trúc

Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 16m x 9m

-Công trình nhà ở với diện tích khuôn viên đất 16m x 9m. Công trình được thiết kế với 1 tầng hầm,3 tầng sinh hoạt, 1 tầng mái được bố trí hợp lý và khoa học, đầy đủ và chi tiết hệ thống bản vẽ thiết kế. Đây là một trong những tài liệu tham khảo rất tốt cho công việc tư vấn thiết kế nhà ở hoặc những người đang có ý định xây nhà.

Phần 1: Kiến trúc bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Các bản vẽ cơ bản

+Bản vẽ mặt bằng tầng hầm

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 1

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 2

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 3

+ Bản vẽ mặt bằng tầng mái

+ Bản vẽ mặt đứng trục 1-3

+ Bản vẽ mặt đứng trục 3-1

+ Bản vẽ mặt đứng trục A1-E

+ Bản vẽ mặt đứng trục E-A1

+ Bản vẽ mặt cắt A-A

+ Bản vẽ mặt cắt B-B

Các bản vẽ chi tiết bao gồm: 

+Các bản vẽ chi tiết mặt đứng

+Chi tiết ban công điển hình

+Chi tiết các sảnh, bồn hoa, phào điển hình

+Chi tiết cột sảnh

+Chi tiết các loại cửa

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

 (ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]