Bản vẽ thiết kế cống bản 1m, khổ 6,5m, 2 bên xây hố thu
50 EP
Kiểm toán tấm đan của ga thoát nước mưa dưới đường giao thông
30 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=2.0x1.3M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=1x1M và 1x1.2M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản - BxH=1.5x0.8M và 1.5x1.2M
20 EP
Thoát nước - Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống hộp thoát nước qua đường BxH = 1x1m
35 EP
Thoát nước - Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống bản thoát nước qua đường L=100cm
35 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]