0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã bá Xuyên - thành phố Sông Công

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã bá Xuyên - thành phố Sông Công

- Khu đất lập quy hoạch có tổng diện tích 5,67ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông bắc giáp đường DT 262; Phía Tây Nam: Giáp khu dân cu hiện trạng và đất nông nghiệp. Phía Đông Nam: Giáp đường DT 262 và khu dân cư hiện có; Phía Tây Bắc: Giáp khu dân cư hiện có.

- Được UBND thành phố Sông Công phê duyệt tại Quyết định số 276-QĐ/UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã bá Xuyên - thành phố Sông Công : Tạo quỹ đất ở mới phục vụ tái định cư cho Cụm công nghiệp Bá Xuyên, hoàn chỉnh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan theo định hướng quy hoch chung của thành phố Sông Công đên năm 2040. Lam cơ sở cho Chủ đầu tư tiến hành lập Dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch Tạo động lực phát triển thành phố Sông Công theo tiêu chí đo thị loại II.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã bá Xuyên - thành phố Sông Công

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi