Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà xưởng công nghiệp – kích thước 20M x 56M
200 EP
Đồ án thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng
25 EP
Thiết kế khung ngang thép nhà công nghiệp – Kích thước 27mx135m
25 EP
Đồ án môn học – Thiết kế khung thép nhà công nghiệp – Kích thước 28mx120m
25 EP
Hướng dẫn tính toán kết cấu với phần mềm Etabs
15 EP
Hỏi đáp thiết kế thi công nhà cao tầng.
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]