Hỏi đáp thiết kế thi công nàh cao tầng.
Date published: 27.02.2014 | 15:15
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Hỏi đáp thiết kế thi công nhà cao tầng.

S- Hỏi đáp thiết kế thi công nàh cao tầng.
Tác giả: Nguyễn Viết Chung.
Sách gồm các nội dung  sau: 

Phần 1: Các khái niện chung về thiết kế kết cấu công trình cao tầng.

Phần 2: Chọn kết cấu và bố trí kết cấu.

Phần 3: tải trọng và tác động động đất.

Phần 4: Tính toán nội lực và chuyển vị.

Phần 5: Kết cấu khung.

Phần 6: Kết cấu khung vách cứng.

Phần 7: Kết cấu vách cứng.

Phần 8: Kết cấu khung đỡ vách cứng.

Phần 9: Kết cấu ống.

Phần 10: Thiết kế móng.

Phần 11: Phụ lục.

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]