Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình Khu liên hợp tổ chức sự kiện và giải trí 8 tầng – Phần 3: Điều hòa không khí
150 EP
TCVN 7831:2012 Máy điều hòa không khí không ống gió - phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
0 EP
Thiết kế BVTC – Hệ thống điện tòa nhà văn phòng 27 tầng
75 EP
Thiết kế BVTC – Hệ thống điều hòa không khí tòa nhà văn phòng 27 tầng
75 EP
Tính toán chọn máy lạnh và các thiết bị cho trạm điều hòa không khí trung tâm
25 EP
Thông tư số 23/2009/TT-BTC Quy định mức thu và sử dụng phí khai thác tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]