Hồ sơ Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu đô thị mới
200 EP
Mẫu thuyết minh dự án đầu tư Khu du lịch, vui chơi giải trí, hội chợ hải sản
100 EP
Xây dựng nông thôn gắn kết với phát triển đô thị góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “ Xanh- Văn hiến- Văn minh- Hiện đại”” có môi trường sống, làm việc tốt.
0 EP
TCVN 9416:2012 Điều tra đánh giá địa chất môi trường - phương pháp khí phóng xạ
0 EP
TCVN 9414:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - phương pháp gamma
0 EP
TCVN 9413:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – an toàn phóng xạ
0 EP
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Đài Xuyên - H. Vân Đồn – T. Quảng Ninh
45 EP
QCVN 15:2011/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ
0 EP
QCVN 14:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy
0 EP
Trang 1/6
1
... 6
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]