Hồ sơ Thiết kế thi công nhà dân 20mx5m - Kiến trúc, Cấp Điện và Cấp Nước
200 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Nhà  7 tầng kích thước 10x13m
100 EP
Bản vẽ thiết kế thi công nhà dân dụng 3 tầng 12mx8m - Phần 3: Cấp thoát nước
30 EP
Bản vẽ thiết kế thi công nhà dân dụng 3 tầng 12mx8m - Phần 2: Điện
30 EP
Bản vẽ thiết kế thi công nhà dân dụng 3 tầng 12mx8m - Phần 1: Kiến trúc
30 EP
Nhà liên kế lô góc, diện tích xây dựng 100 m2, kích thước 14m x 16m
100 EP
Bản vẽ cấp thoát nước nhà dân dụng - Nhà ở kinh doanh 3 tầng - Kích thước: 6m x 13,2m
20 EP
Bản vẽ cấp thoát nước nhà từ đường - Diện tích: 283m2
100 EP
Biện pháp thi công – Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ
30 EP
Bản vẽ kết cấu móng hộp cho nền đất yếu
25 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]