Hồ sơ mẫu bản vẽ kết cấu nhà lô 6 tầng
Date published: 16.04.2014 | 09:21
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ kết cấu nhà lô 6 tầng

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế kết cấu nhà lô 6 tầng bao gồm các bản vẽ sau:

1- kết cấu móng

2- mặt bằng kết cấu các tầng

3- chi tiết các cấu kiện dầm cột sàn

 (hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]