Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư – Thư viện Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng
50 EP
Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư: Thiết kế Thư viện Đại học Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh
20 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư: Thiết kế Thư viện Thủ Thiêm – Tp. Hồ Chí Minh
20 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]