0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Mẫu số 03- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Mẫu số 03- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

(ht-nkn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi