Bài giảng gồm 4 chương với các nội dung các chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học

Chương 2: Sự phát triển của khoa học

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Chương 4: Quy trình nghiên cứu đề tài khoa học

(ht-qnv)

Date published: 22.08.2014 | 17:07
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học – TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng gồm 4 chương với các nội dung các chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học

Chương 2: Sự phát triển của khoa học

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Chương 4: Quy trình nghiên cứu đề tài khoa học

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]