Bài tập lớn, Chi tiết cọc, móng cọc, nền móng
Date published: 21.08.2014 | 11:58
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
80 EP

Bài tập lớn Nền Móng

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

Thân cầu, trụ cầu, mặt bằng móng cọc, cọc bê tông cốt thép, chi tiết cấu tạo cọc bê tông cốt thép …(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]