Báo cáo thực tập tốt nghiệp , Thực tập xây dựng cầu, thực tập cầu
Date published: 17.01.2015 | 15:01
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Báo cáo thực tập nghề nghiệp xây dựng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

Chương I: Công tác thi công mố trụ cầu

I.        Đặc điểm và yêu cầu cơ bản

II.     Công nghệ thi công cọc khoan nhồi

III.   Lắp dựng ván khuân mố, trụ cầu

IV.  Thi công bê tông, mố trụ cầu

V.     Xây dựng mố trụ cầu

Chương II: Công nghệ chế tạo dầm super T

Chương III: Công nghệ thi công đúc hẫng

 (Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]