Đề tài nghiên cứu về các hiện tượng và nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm để từ đó đề xuất ra các giải pháp xử lý hiệu quả. Nội dung đề tài gồm 3 ch
Date published: 24.09.2014 | 08:47
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý

Tác giả: Hoàng Xuân Trung

Trường đại học Dân Lập Hải Phòng

Đề tài nghiên cứu về các hiện tượng và nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm để từ đó đề xuất ra các giải pháp xử lý hiệu quả. Nội dung đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu chung về công trình ngầm

Chương 2: Các hiện tượng và nguyên nhân gây hưhỏng kết cấu nền mặt đường thường gặp trên các công trình ngầm

Chương 3: Các giải pháp khắc phục

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]