Chuyên đề là tài liệu bổ ích cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Quy hoạch
Date published: 25.09.2014 | 11:20
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Chuyên đề kiến trúc cảnh quan môi trường – Phạm Anh Tuấn

Tác giả: Phạm Anh Tuấn

Trường Đại học Bình Dương

Chuyên đề Kiến Trúc cảnh quan môi trường gồm 3 nội dung chính

Phần I: Báo cáo hiện trạng

Phần II: Bản vẽ hiện trạng

Phần III đề xuất phương án thiết kế

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]