Kỹ thuật lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng
Date published: 03.02.2015 | 09:16
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
25 EP

Kỹ thuật lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

Tài liệu định dạng pdf

Là tài liệu nghiên đến kỹ thuật lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng. với các kỹ thuật được sử dụng và tính toán chi tiết cùng sự phân tích và đánh giá những vấn đề liên quan đến nhà công nghiệp 1 tầng, tài liệu đã chỉ dẫn và mang lại cái nhìn dễ hiểu và gần gũi nhất cùng sự tổng hợp đánh giá tổng quát cho người xem:

- Chương I: đặc điểm công trình.

- Chương II: chọn máy lắp ghép

- Chương III: thi công lắp ghép các cấu kiện.

(ht-ddh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]