Thiết kế xử lý kỹ thuật bạt mái giật cơ taluy dương có cung trượt
50 EP
Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng
50 EP
Mẫu báo giá dịch vụ tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật cho dự án khu đô thị mới ( theo QĐ/2017/QĐ-BXD)
100 EP
Thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật và bảo trì cấp thoát nước trong nhà
30 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hệ thống cơ điện (M&E) công trình nhà cao tầng
70 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và quy trình nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật
70 EP
Đồ án kỹ thuật thi công II – Thi công móng cọc khoan nhồi
50 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=2.0x1.3M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=1x1M và 1x1.2M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản - BxH=1.5x0.8M và 1.5x1.2M
20 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]