Chuyên đề là tài liệu bổ ích đối với những ai đang quan tâm đến thực trạng giao thông tại Thủ đô Hà Nội nói chung và tình hình sử dụng cầu bộ hành cho người đi bộ qua đường tại Hà Nội nói riêng đồng thời đề xuất được một số giải pháp sử dụng cầu bộ hành một cách hiệu quả nhất trên địa bàn Hà Nội.

(ht-qnv)

Date published: 10.09.2014 | 17:08
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Nghiên cứu đề xuất sơ bộ một số giải pháp sự dụng có hiệu quả cầu bộ hành cho người đi bộ tại thủ đô Hà Nội

Chuyên đề là tài liệu bổ ích đối với những ai đang quan tâm đến thực trạng giao thông tại Thủ đô Hà Nội nói chung và tình hình sử dụng cầu bộ hành cho người đi bộ qua đường tại Hà Nội nói riêng đồng thời đề xuất được một số giải pháp sử dụng cầu bộ hành một cách hiệu quả nhất trên địa bàn Hà Nội.

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]