0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Thị trấn Quân Chu sau khi mở rộng có có diện tích tự nhiên trên 53km2, quy mô dân số hơn 8.000 người với 10 tổ dân số và 9 xóm. Địa giới hành chính thị trấn Quân Chu sau khi mở rộng: Phía Đông và phía Nam giáp xã Phúc Thuận (T.X Phổ Yên); phía Tây giáp dãy núi Tam Đảo; phía Bắc giáp xã Cát Nê. Tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 5.318,54 ha. Ranh giới lập quy hoạch:

+ Phía Bắc giáp xã Cát Nê huyện Đại Từ

+ Phía Nam và phía Đông:  giáp thành phố Phổ Yên

+ Phía Tây: giáp tỉnh Vĩnh Phúc, là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, du lịch, thể thao, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đại Từ và tỉnh Thái Nguyên.

- Mục tiêu quy hoạch: Xây dựng thị trấn Quân Chu phát triển bền vững, có cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng dịch vụ thương mại và du lịch, khu đô thị với những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thu nhập bình quân đầu người ở mức khá, đảm bảo vững chắc yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Xây dựng thị trấn Quân Chu có cấu trúc đô thị bền vững theo hướng đô thị sinh thái xanh gắn với nét đặc trưng về cảnh quan, môi trường của hệ sinh thái Vườn Quốc gia Tam Đảo. Thị trấn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong sử dụng đất đai, bảo vệ và phát huy được những giá trị về cảnh quan và môi trường, từ đó tạo ra các nguồn lực, hình thành các dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển theo quy hoạch Tỉnh, quy hoạch Vùng huyện, Chương trình phát triển đô thị của tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - không gian đô thị - kiến trúc cảnh quan trên địa bàn; làm cơ sở để lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 1537/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

- Thời điểm quy hoạch: năm 2009

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch đánh giá hiện trạng

+ Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian đôp thị

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2035

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

(ThanhThao Acudvn18)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi