0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 2099:2013 ISO 1519:2011 Sơn và vecni – phép thử uốn (trục hình trụ)

Tiêu chuẩn này là một trong sáu tiêu chuẩn quy định các quy trình thử nghiệm để đánh giá độ bền của màng sơn, vecni và các sản phẩm liên quan khi rạn nứt và/hoặc tách khỏi nền ở các cấu kiện biến dạng khác nhau.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi