0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 7455:2013 Kính xây dựng – Kính phẳng tôi nhiệt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính tôi nhiệt dạng phẳng dùng trong xây dựng.

Các phương pháp xác định độ dày, hoàn thiện cạnh và phá vỡ mẫu có thể áp dụng cho kính cong tôi nhiệt.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi