0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 8492:2011 Ống cuốn xoắn bằng poly không hóa dẻo dùng cho hệ thống dẫn nước và thoát nước đặt ngầm dưới đất trong điệu kiện không có áp suất

Ống cuốn xoắn bằng poly không hóa dẻo dùng cho hệ thống dẫn nước và thoát nước đặt ngầm dưới đất trong điệu kiện không có áp suất.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi