0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 8875:2012 Phương pháp thử - xác định thời gian đông kết của vữa xi măng bằng kim vicat cải biến

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian đông kết của vữa xi măng bằng kim Vicat cải biến.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi