0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 9067-4:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - phương pháp thử - phần 4: xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc sợi vô cơ.

 

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung.

 

TCVN 9067-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử. Phần 1: Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ dãn dài khi đứt.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi