Trung Quốc: “Bệnh đô thị” ngày càng lây lan
Trong vòng 10 năm tới, Trung Quốc sẽ có 870 triệu dân sống ở thành thị, 87 thành phố có số dân trên 750.000 người, trở thành quốc gia đô thị hóa thật sự, theo nhật báo Văn Hối (Hong Kong).
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]