Chùm đô thị với các mô hình tổ chức không gian
Chùm đô thị là một vùng không gian lãnh thổ trên đó thể hiện các hoạt động tổng hợp đô thị hóa cao giữa đô thị trung tâm và một nhóm các đô thị, điểm dân cư trong vùng ảnh hưởng có quan hệ mật thiết và tương hỗ lẫn nhau về các hoạt động kinh tế - xã hội (sản xuất, lao động, dịch vụ, nghỉ ngơi, giải trí…) và đặc biệt chúng được liên kết chặt chẽ với nhau bằng một hệ thống giao thông hiện đại và phát triển.
[World Bank] Báo cáo đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam
Báo cáo Đánh giá Đô thị hóa ở Việt Nam của Ngân hàng Thế giới do ông Dean Cira phụ trách thực hiện, với sự tham gia của một nhóm cán bộ chủ chốt bao gồm Arish Dastur, Henry Jewell, Austin Kilroy, Nancy Lozano, Phan Thị Phương Huyền và Hyoung Gun Wang. Nhóm nghiên cứu cũng nhận được hỗ trợ chiến lược của Stephen Karam và Somik Lall. 
Đô thị hóa có thể có lợi cho môi trường
Độ thị hóa được quản lý hợp lý sẽ mang lại lợi ích bảo vệ môi trường.
Chung sống với không gian
Chúng ta xây dựng đô thị với tốc độ nhanh nhưng một ngày giật mình nhìn lại, ta đang sống cùng với rất nhiều không gian dị biệt.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]