Cầu vượt: Cần thiết kế như công trình kiến trúc đặc biệt
Cầu vượt không chỉ làm chức năng giao thông mà nó còn cần phải có kiến trúc cho phù hợp với bộ mặt kiến trúc đô thị, đặc biệt với các đô thị có tính đặc thù cao như Hà Nội hay TPHCM...
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]