8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội
Theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, có 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]