Hội nghị thường niên 2014 của ACECC tại Hawaii (Hoa Kỳ)
Hội đồng Điều phối Xây dựng Châu Á (Asian Civil Engineering Coordinating Council – ACECC ) là tổ chức gồm các thành viên là những Hội Kỹ sư Xây dựng của các nước vùng châu Á – Thái Bình Dương
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]