0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Ai cũng biết việc phòng chống tội phạm phải được thực hiện một cách cơ bản ở cấp độ vĩ mô như khắc phục tình trạng yếu kém của nền kinh tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật... Nhưng Phòng ngừa tội phạm theo phạm vi lãnh thổ môi trường và theo cấp độ chuyên ngành trong đó có ngành thiết kế đô thị là có hiệu quả cụ thể.