Tiết kiệm năng lượng bằng sử dụng vách cửa nhôm có cầu cách nhiệt
Hiện tại, vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường đã mang tính phổ quát toàn cầu, nên ở Việt Nam, việc ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng vào các công trình xây dựng cũng là mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan chức năng và của các chủ đầu tư. Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong giai đoạn 2006 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã bao gồm cả nội dung này.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]