Đô thị hóa có thể có lợi cho môi trường
Độ thị hóa được quản lý hợp lý sẽ mang lại lợi ích bảo vệ môi trường.
Bao giờ hết rối loạn hoá để làng xã lên phường
Trong một hội nghị quy hoạch xây dựng, vị chủ tịch địa phương nói với vị chủ tịch của một vùng ven đô: “Chúng tôi ở vùng hơi sâu, không xa lắm, đô thị phát triển không nhanh như ở chỗ ông, nhưng chưa biết ai đã sướng hơn ai...”. Chủ tịch vùng ven đô chỉ biết cười xòa!
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]