Kiểm soát chất lượng VLXD bằng quy chuẩn kỹ thuật
Kinh tế Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, các quy định về hàng rào thuế quan và hạn ngạch ngày một chặt chẽ. Để minh bạch thị trường VLXD, Bộ Xây dựng đã xây dựng Dự thảo QCVN 16:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (bnt)
Ứng dụng công nghệ UAV trong bảo trì đường bộ
Cty East Nippon Expressway (NEXCO East) của Nhật Bản có kế hoạch thiết lập hệ thống quản lý đường bộ ứng dụng công nghệ Aerial Vehicles (UAV) để giám sát các điều kiện, hiện trạng của đường bộ. Cty này cùng với Cty Canada Aeryon Labs phát triển công nghệ UAV có gắn camera và hiện công nghệ đang được thử nghiệm trên các công trình cầu hiện có và vào cuối năm tài chính 2014 sẽ ứng dụng thực tế rộng rãi. (bnt)
Công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông Hà Nội: Tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công chưa tốt
Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN) vừa kiểm tra tại hiện trường công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]