0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
TP.HCM đang đối mặt với tình trạng xuất hiện các hố sụt ngày càng nhiều trên các tuyến đường.