Giao thông Sài Gòn
Hà Nội và Sài Gòn đều có nhiều người nhập cư đến sinh sống, học tập, làm việc. Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe cá nhân, thường xuyên ùn tắc giao thông và kẹt xe.
Đô thị kiểu mẫu về môi trường, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật
Đô thị kiểu mẫu về môi trường cần nhấn mạnh vào việc sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên đất, tài nguyên nước, phát triển giao thông bền vững, thân thiện với môi trường và các công trình xây dựng phải được quy hoạch, thiết kế, xây dựng đồng bộ.
Chiến lược phát triển thành phố (CDS) - Một phương pháp tiếp cận để xây dựng kế hoạch phát triển đô thị hợp nhất
Chiến lược phát triển thành phố là một phương pháp tiếp cận mới nghiên cứu về chiến lược phát triển đô thị với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế - xã hội nhằm hoạch định một kế hoạch phát triển đô thị hợp nhất
Chùm đô thị và các yếu tố cơ bản tác động đến sự phát triển
Chùm đô thị được tạo nên bởi một vùng đô thị trung tâm và một nhóm các đô thị điểm dân cư khác trong vùng ảnh hưởng có quan hệ mật thiết và tương hỗ với nhau về các hoạt động kinh tế - xã hội (sản xuất, lao động, dịch vụ, nghỉ ngơi, giải trí…) và đặc biệt chúng được liên kết chặt chẽ với nhau bằng một hệ thống giao thông hiện đại và phát triển.
Luận văn - Nghiên cứu giải pháp ứng dụng Tuynen kỹ thuật trong khu đô thị mới
Luận văn - Nghiên cứu giải pháp ứng dụng Tuynen kỹ thuật trong khu đô thị mới
Luận văn - Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông công cộng khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế theo hướng phát triển bền vững
Luận văn - Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông công cộng khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế theo hướng phát triển bền vững
Hội thảo xây dựng thành phố thông minh và hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia
Sự kiện do VP KOTRA, Bộ  Hạ tầng Đất đai, Giao thông và Hàng hải, Hàn Quốc phối hợp với Bộ Xây Dựng, Việt Nam tổ chức.
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]