Mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014 sẽ được tổ chức tại Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Tại tỉnh Lai Châu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014 .
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]