0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com

Hiện một công ty của Hà Lan đã phát triển một thiết bị hoàn hảo để có thể sắp đặt được những viên gạch thành một tấm vải gạch lớn- một sự sáng tạo hoàn hảo nữa lại mở ra một kỷ nguyên của công nghệ máy thông minh.