Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện bảo lãnh dự án BĐS
Ngày 25/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban thành Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng (NH) đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài.
Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ
Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
Giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước sẽ tăng 3- 4 lần
Theo tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 6-6-2013, thành phố Hà Nội sẽ chính thức áp dụng Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (thay thế Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ). 
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]