Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng tối thiểu 10 triệu m2 nhà ở xã hội
Đó là một trong những mục tiêu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủphê duyệt.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]