7000 xã trong cả nước đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới
Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị đánh giá thực hiện quyết định 193/QĐ-TTg ngày 2/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới (QHXD NTM), do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 14/6, tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.  
Bao giờ hết rối loạn hoá để làng xã lên phường
Trong một hội nghị quy hoạch xây dựng, vị chủ tịch địa phương nói với vị chủ tịch của một vùng ven đô: “Chúng tôi ở vùng hơi sâu, không xa lắm, đô thị phát triển không nhanh như ở chỗ ông, nhưng chưa biết ai đã sướng hơn ai...”. Chủ tịch vùng ven đô chỉ biết cười xòa!
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]