Bạc Liêu đưa sản phẩm công nghệ cao về phục vụ xây dựng nông thôn mới
Việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới vào cuộc sống phục vụ xây dựng nông thôn mới đang khẳng định vai trò tiên phong của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của tỉnh Bạc Liêu. Sự ra đời của những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, hiệu quả nhưng ít tốn kém chi phí đang từng bước mang lại tiện ích cho cuộc sống mới của người dân nông thôn trong tỉnh. (bnt)
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]