Law on urban planning
Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 phiên bản tiếng Anh.
Quản lý không gian kiến trúc theo hướng bền vững
Không gian kiến trúc là thành tố quan trọng để tạo dựng bản sắc và diện mạo cho đô thị. Vì vậy, quản lý không gian này thế nào luôn là bài toán đặt ra cho các nhà quản lý thành phố.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]