Hà Nội ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền đấu giá đất
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng vừa ký Quyết định về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
  Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản vè quy hoạch và những quan điểm quan trọng trong Quy hoạch sử dụng đất đai bền vững.
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 7 tỉnh, thành phố
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) 7 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Thuận và Bình Định.
Quy hoạch sử dụng đất ở đâu?
Quy hoạch sử dụng đất vẫn được lập, vẫn được hăng hái thẩm định, vẫn được bảo vệ vất vả ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, vẫn được cấp trên thận trọng phê duyệt. Xong rồi thực hiện thế nào cũng được.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]