Việt Nam trước thách thức quản trị đô thị
Việt Nam đang gặp thách thức lớn về quản trị đô thị bởi thiếu hoạch định ngay từ giai đoạn đầu phát triển, hệ quả là đối diện với vòng luẩn quẩn giữa chất lượng dân sinh và tăng trưởng kinh tế, gia tăng dân số và gia tăng đầu tư nhưng thiếu chi phí cho môi trường bền vững. Những bất cập này được bàn luận tại diễn đàn kinh doanh xanh châu Âu (GreenBiz 2011) tại TP.HCM cuối tuần trước.
Thách thức phát triển đô thị ở Hà Nội
Chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT) rất tự hào tham dự hội nghị Hà Nội Thiên Niên Kỷ này, hội nghị kỷ niệm 1000 năm lịch sử và phát triển của Hà Nội, diễn ra vào ngày 12-13 tháng 10 năm 2010. Sự kiện thu hút rất nhiều chuyên gia cùng tới để chào mừng Hà Nội 1000 năm này là một sáng kiến quan trọng giúp nhìn lại những kinh nghiệm trước đây để đánh giá quá trình đô thị hóa của Hà Nội và cùng xác định những hướng đi cho tương lai với nhiệt tình mới.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]